Оферта

Справжній запит адресовано будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») і є публічною пропозицією про надання послуг, що надаються в мережі Інтернет за адресою https://golod.org. ) На наступних умовах:


1. Визначення термінів

Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків і / або обмежень і є рівносильним висновку двостороннього письмового Договору.

1.2. Замовник - особа, яка вчинила Акцепт умов справжнього Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Виконавець - ФОП Ворошилова Світлана Михайлівна і особи (суб'єкти підприємницької діяльності), які мають право надавати послуги (пункт 1.3.1.), Передбачені цим Публічним договором (офертою). Найменування Виконавця вказується в рахунку або інших документах на оплату Послуг.

1.3.1. ФОП Ворошилова Світлана Михайлівна (ІСН 2228008208)

1.4. Послуги - це надання Виконавцем консультацій Замовнику по режиму харчування, проведенню харчових пауз і діям спрямованим на зниження зайвої ваги. Їх перелік, умови придбання та інші умови, розміщені на сайті https://golod.com/.

1.5. Програма - цілісна сформована сукупність рекомендацій і інструкцій по режиму харчування, проведенню харчових пауз і діям спрямованим на зниження зайвої ваги, доступ до яких надається через Сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг в формі договору приєднання.

2.2. Цей Договір є публічним договором (далі - Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

2.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Послуги.

2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов цього Договору є Акцепт Замовником умов цього Договору.

2.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом оплати Замовником послуги в повному обсязі і Проставлення відповідної позначки «ознайомився (-лась) з умовами даного договору і приймаю його умови».

2.6. Перелік і вартість надання Послуг розміщені на Сайті.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг залежить від обраної Програми і вказується на Сайті Виконавця або вказується в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі.

3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

3.3. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передоплати.

3.4. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

3.5. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі.

3.6. Послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.7. У разі оплати Послуги частинами і невнесення будь-якої із частин оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Виконавцеві в наданні доступу до відповідної Програми без повернення сплачених коштів.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання послуг Виконавця Замовник реєструється на сайті і заповнює анкету з особистими даними.

4.2. На підтвердження Замовлення програми Замовник вибирає програму на сайті і натискає кнопку "оплатити".

4.3. Замовник здійснює оплату Послуг (Програми) одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів, способом, який вказаний в рахунку на оплату.

4.4. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на електронну адресу, вказану при реєстрації відправляється придбана програма.

4.5. У разі неотримання Замовником Листа, Замовник повинен звернутися в службу підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту: [email protected].

4.6. Програма дійсна для одного Замовника, який отримав зазначений лист. Забороняється передача Програми третім особам.

4.7. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального (Особовому) кабінету, а також всі дії, що відбуваються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, і зобов'язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального (Особистого) кабінету.

4.8. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.

4.9. Використання Виконавцем отриманої особистої інформації Замовника є лікарською таємницею. Особиста інформація Замовника не передається третім особам.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

5.1. Отримати Послуги на умовах справжнього Договору.

5.2. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв'язку.

5.3. Входити в Персональний кабінет під своїм обліковим записом.

5.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.

Замовник зобов'язується:

5.5. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цим Договором.

5.6. Надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення заявки на участь у Програмі. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

5.7. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має права пред'являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті.

5.8. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги і т.п. Виконавця, викладені у відповідній Програмі.

5.9. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг, згідно з цим Договором.

Замовнику забороняється:

5.10. Копіювати, поширювати будь-яким способом текстові, аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, отримані в рамках цього Договору.

5.11. Поширювати матеріали, отримані в рамках зазначеного Договору шляхом перекладу на інші мови.

5.12. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали в комерційних цілях шляхом переказування або поширення в будь-яких спосіб отриманих від Виконавця знань.

5.13. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

5.14. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

5.15. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено діючим законодавством України та нормами Міжнародного права в залежності від території надання послуг.

5.16. Передавати і / або надавати доступ до Програми будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

6.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

6.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

6.3. Самостійно визначати / змінювати зміст, кількість інформації в рамках Програми, функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки в процесі надання Послуги.

6.4. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного уявлення інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.

6.5. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) і отримані відгуки про отриманих послугах з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

6.6. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до Програми без повернення сплачених коштів в разі надання Замовником недостовірної інформації.

6.7. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

6.8. В односторонньому порядку вносити зміни в умови Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов'язується:

6.9. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

6.10. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.

6.11. Надавати Замовнику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.

6.12. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг шляхом розміщення такої інформації одним з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника і т.п.

7. ГАРАНТІЇ І ПОСВІДЧЕННЯ СТОРІН

7.1. Замовник, приймаючи умови даного Договору, приймає на себе ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником під час надання Послуг.

7.2. Виконавець, гарантуючи якість наданих Послуг, не надає гарантій на точну відповідність Послуг очікуванням Замовника до змісту Послуг і отриманих ним результатів.

7.3. Виконавець не здійснює освітню, викладацьку або педагогічну діяльність і не надає освітні послуги, не видає будь-яких сертифікатів, свідоцтв, дипломів тощо.

7.4. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні і актуальні дані, в тому числі персональні дані, при заповненні Анкети на участь в Програмі, введення будь-яких реєстраційних даних і здійсненні оплати і не використовує дані інших осіб (в тому числі персональні дані).

7.5. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які завадили б діловій репутації Виконавця та / або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами з Виконавцем, або такі, що суперечать законодавству України, міжнародним нормам і звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання послуг та в них не міститься шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця.

7.6. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

7.7. У разі, якщо якість послуг з яких-небудь причин є для Замовника неналежними, Виконавець надає Замовнику право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня старту Програми, доступ до якої був наданий відповідно до умов Договору, звернутися до Виконавця з Заявою про повернення сплачених коштів.

7.8. Заява на повернення коштів, зазначена в п. 7.8 Договору, направляється Замовником на наступну адресу [email protected].

Відповідальність за правильність даних зазначених в Заяві несе Замовник. Заява на повернення коштів повинна містити наступну інформацію:

7.8.1. Прізвище, ім'я, по батькові Замовника;

7.8.2. Спосіб, дату і суму оплати Послуг;

7.8.3. Причини, через які Замовник вважає, що надані послуги неналежної якості;

7.8.4. Банківські реквізити для повернення коштів.

7.9. За умови відповідності Заяви на повернення коштів вимогам п.п. 7.8, 7.9 Договору, Виконавець повертає сплачені кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання заяви. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісії платіжних систем і на карту, з якої була здійснена оплата.

7.10. У разі відсутності в заяві на повернення коштів інформації, зазначеної в п. 7.9 Договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів.

7.11. У разі порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.-5.19 Договору, кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.

7.12. Будь-які претензії, заяви направлені Замовником після закінчення терміну зазначеного в п. 7.7 Договору, Виконавцем не розглядаються.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України і положень Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником послуг за цим Договором, у разі надання Замовником недостовірної інформації на виконання умов Договору, в тому числі контактної інформації (e-mail), а також ненадання інформації в разі зміни інформації, наданої раніше.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та / або його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням і / або негативна суб'єктивна оцінка не є підставою вважати послуги наданими неякісно, ​​або не в узгодженому обсязі.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника.

8.5. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.

8.6. Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на основі врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника і Виконавця.

8.7. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

9. Обставини непереборної сили (Форс-мажор)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це є наслідком обставин, які настали після набуття чинності Договору і знаходяться поза сферою контролю невиконуючого боку. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв'язку, а також рішення державних органів і т.д., але не обмежуються ними (далі - форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючої Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, завіреною торгово-промисловою палатою або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник в результаті рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

9.2. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати один одного невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше шести місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому випадку жодна із Сторін не матиме право на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов'язаним з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.

10.3. Вся інформація, яка стала відома Замовнику в зв'язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (в тому числі паролі доступу до Програм), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.

10.4. Замовник зобов'язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

11. Права інтелектуальної власності

11.1. Всі матеріали Програми є об'єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.

11.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей.

11.3. Забороняється будь-яке копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення, передбаченого п. 2.5 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

12.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

12.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав і обов'язків кожної сторони, що випливають або пов'язаних з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються в Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам і волі Сторін.

12.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

12.6. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору застосовується право України.

12.7. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Ворошилова Світлана Михайлівна

ІСН 2228008208

Місце реєстрації: 03151, м. Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 39

e-mail: [email protected]

тел .: +38 (067) 500 1993